1
2

کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی

89,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله

DIRECT TORQUE CONTROL STRATEGY OF INDUCTION MOTORS

کنترل گشتاور مستقیم موتورهای القایی امکان بدست آوردن مشخصه های دینامیکی با کیفیت بالا با روش های کنترل ساده را فراهم میکند. کنترل پیشرفته موتورهای الکتریکی نیازمند کنترل شار مغناطیسی و گشتاور می باشد. به همین علت است که امروزه ماشین های dc یه دلیل کنترل شار مغناطیسی و گشتاور ساده نقش مهمی را در درایوهای کنترل سرعت بازی میکنند. در این پروژه روش کنترل گشتاور مستقیم موتور القایی DTC مورد بررسی قرار گرفته است. این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است.