DG

کنترل هماهنگ و مدیریت انرژی در ریزشبکه با واحد تولید پراکنده

279,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله:

Coordinated Control and Energy Management of Distributed Generation Inverters in a Microgrid

مقاله سال ۲۰۱۳

نوع ژورنال: IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY

کنترل هماهنگ ریزشبکه به معنی کنترل واحدهای تولید پراکنده موجود در ریزشبکه به منظور بهبود حدپایداری سیستم است. به عبارتی واحدهای DG درون ریزشبکه باید به گونه ای با یکدیگر هماهنگی داشته باشند که در صورت بروز خطا در سیستم بتوانند سیستم را با همکاری یکدیگر پایدار نگه دارند.

در این پروژه یه ریزشبکه شامل واحدهای تولید پراکنده متفاوت که به یک شبکه توزیع متصل می شود، شبیه سازی و مورد بررسی قرار میگیرد. برای بهره برداری ریزشبکه در حالت متصل به شبکه و همچنین حالت جزیره ای یک الگوریتم مدیریت انرژی برای هماهنگی واحدهای تولید پراکنده در نظر گرفته شده است. واحدهای تولید پراکنده این ریزشبکه آرایه های فتوولتاییک و پیل سوختی هستند. به منظور مدیریت و کنترل ریزشبکه یک سیستم ذخیره کننده انرژی نیز درنظر گرفته شده است.

این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده و دارای گزارش کار فارسی نیز می باشد.