voltage controller

کنترل کننده ولتاژ AC سه فاز

265,000 تومان


توضیحات محصول

در این پروژه یک کنترل کننده ولتاژ AC سه فاز در سیمولینک متلب طراحی شده است. این کنترل کننده براساس ساختار شرح داده شده در کتاب الکترونیک قدرت رشید  صفحه ۵۸۸ تا ۵۹۰ شبیه سازی شده است. در این مدل زاویه آتش تریستورها را میتوان به راحتی تغییر داد و خروجی را مشاهده کرد.

ac voltage controller