رله دیجیتال

شبیه سازی رله دیجیتال توالی منفی

89,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله:

Modeling and Simulation of Digital Negative Sequence Relay for Unbalanced Protection of Generator

دانلود مقاله

مقاله سال ۲۰۱۲

نوع ژورنال یا کنفرانس: IEEE Conference

در این مقاله یک رله دیجیتالی توالی منفی برای حفاظت در شرایط نامتعادل شبیه سازی شده است.

این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده و دارای گزارش کار فارسی نیز می باشد.